HUSPORTRÆTTER

 

Nr. 2
(Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune).


HUSPORTRÆTTER
De følgende sider indeholder udpluk af
af de oplysninger, redaktionen har fundet
ved en gennemgang af Gentofte Kommunes
Vejviser,der - med skiftende titel -
har eksisteret siden 1896. (For årene 1892-95 
er Kraks Vejviser checket). Enkelte år udkom
vejviseren ikke, og vier også klare over, at den
ikke er et helt
pålideligt kildeskrift: Alle data
(bortset fra tidspunktet for byggetilladelse) som er
indhentet i Teknisk Direktorat, må derfor 
tages med et gran salt.

Husnavne oplyses i vejviseren op til ca. 1930 -
men husene kan sagtens have
båret navn i mange år herefter.

For hver ejendom har redaktionen ud-
færdiget et skema med komplet fortegnelse
over beboere. Disse skemaer vil indtil videre
blive opbevaret hos Gitte Rosenø. Interesserede
er velkomne til at komme og kigge nærmere
på materialet.

 


 
 
 
 
 
 

Frkn. SCHOU & TROLLES

 HØ J E R E  P I G E S K O L E

MARIEVEJ 3. HELLERUP

NR. 1(Matr. at) 


Optræder første gang i vejviseren 1892.

Udover en lang række lejemål til beboelse, har ejendommen gennem årene rummet mange erhverv, vi nævner her nogle af de mere bemærkelsesværdige:

P.H. Fjeldager, Flytte-, Vognmands- og Rulleforrretning, 1926-53
Hellerup Raakostkøkken, 1932

Hellerup Sygeplejebureau og Husmoder-Sygehjælp, 1938-62

Hellerup Fugle- og Akvariehandel, 1955-56.

I de senere år har forlaget Edition BIøndal udsendt en lang række fornemme 
kunstbøger fra denne adresse.
 

 

 
NR. 3 (Matr. 1 aq)

Byggetilladelse gives 27.01.1981.
Optræder første gang i vejviseren 1895.

Huset bærer navnet Marie(1901-08) og Birkely (1909-32).


I 1896 er det anført, at her ligger Frøknerne Schou og Trolles Højere Pigeskole (se annoncen ).

Skolen, der ret hurtigt flyttede til Hellerupvej 11 ( den nuværende røde 
bygning i Bernadotteskolens kompleks) var " Stiftet på Grundlag af 3 små Skoler 1892.
Flyttet fra Johannedal til Hellerup 1892. 65 Elever, 12 Lærere og Lærerinder.
Støttet af Kommunen. Skolepenge 5-14 Kr

Den nuværende ejer Hans Schmidt lader velvilligt sin garageport lægge hus til Marievej Avisen.

 


NR. 5 ( Matr. 1 ar )

Byggetilladelse gives 30.10.1890.
Optræder første gang i vejviseren 1892 

Huset bærer navnet Volmerhus( 1892-94), Home Sweet Home (1896) og
Castle (1898-1930).
 

Elisabeth Bonne, der i dag bor i nr. 9 og vist er kendt af alle på vejen,
indledte sit Marievej-liv her i nr. 5 i midten af 1950-erne.

 
 
 
 
 
 

NR. 7 ( Matr. 1 bf )

Byggetilladelse gives 28.11.1898.
Optræder første gang i vejviseren 1900

Forfatteren Palle Rosenkrantz boede her i 1926-31. Han er blandt andet kendt for
sine kriminalromaner, hvoraf "Hvad Skovsøen gemte" (1903) af mange betragtes
som den første danske krimi overhovedet.

 


NR. 9 (Matr. 1 ba)

Byggetilladelse gives 26.04.1895.

Optræder første gang i vejviseren 1896.

Det oprindelige hus nedbrændte kun et par år gammelt og det nuværende
opførtes lidt forskudt på grunden -nr. 9 stikker næsen frem i husrækken.
Elisabeth Bonnes mor, Martha Bonne, erhverver huset i begyndelsen af 1940-erne -
og siden har det været i familiens eje. 
Elisabeth er i dag en af vejens "ankermænd"; hun var vejlaugets første formand.
 
 

 

 

NR. 11 (Matr. 1ck)

Byggetilladelse gives 7.08.1895.

Optræder første gang i vejviseren 1898.

Huset bærer navnet Phønix (1905-30).
 
 
  

NR. 13 (Matr. 1 cl)


Byggetilladelse gives 16.10.1895.

Optræder første gang i vejviseren 1898.

Huset bærer navnet Flens (1912-30)


Maleren, professor Ejnar Nielsen boede her fra ca. 1931 til sin død i 1956. 
Han er blandt andet kendt for sin mosaikudsmykning af portalrummet under 
Stærekassen (1932-39) -den næststørste monumentale mosaikudsmykning i Norden. 
Karen Munch, der nu bor i huset, er Ejnar Nielsens barnebarn.

 


NR. 15 (Matr. 1 cm)

Byggetilladelse gives 1.11.1895.
Optræder første gang i vejviseren 1898.


Huset bærer navnet Solsik (1901-30).


Her finder vi i dag Peter Abelin, der er kendet for sin Halmtorvs-gavl,
men også at ære som initiativtager (sammen med Hans Schmidt) til Marie Vej Avisen og vejfesten (sammen med Erik Jerichau).
 
 


NR. 17 (Matr. 1 cn)

Byggetilladelse gives 28.03.1900.

Optræder første gang i vejviseren 1903

Huset bærernavnet Thun (1905-11) og Frem (1912-30).
 
 
 
 
 
 
 

NR. 19 (Matr. 1 co)

Byggetilladelse gives 8.01.1896
Optræder første gang i vejviseren 1898.

Huset bærer navnet Columbus (1905-16) og Anita (1917-30).
Familien Edwards er at finde her i en ubrudt række fra 1917, 
hvor ingeniør E.F .Edwards
optræder for første gang. 
Samtidig med denne klan har der dog også været mange andre beboere, 
blandt disse Gerhard Schepelern, der optræder her i 
vejviserne 1941-43 og 1945-54: Han er kendt som såvel dirigent 
som musikforfatter -bl.a. til værkerne Operabogen og 
Koncerthåndbogen og bor iøvrigt i nr. 19 1955-56.
 
 
 
  
 

NR. 21 (Matr. 1 cp)

Byggetilladelse gives marts 1902.
Optræder første gang i vejviseren 1898.

Den navnkundige ejendom omdannes til pensionat af sygeplejerske Minna Poulsen
omkring 1940. Hun bebor huset allerede fra 1938 med enkelte lejere,
blandt disse er i 1938-39 den fhv. kongelige skuespillerinde Betty Hennings,
der tilbringer sine sidste år på Marievej. I 1944 overtages huset af sygeplejerske
og forstander Edel Dyhr, der til begyndelsen af 1980-erne driver hvile- og plejehjemmet Helle.
Og sidenhen blev nr. 21 - og  Marievej -så landskendt.

 
 
 
 

NR. 23 (Matr. 1 bg)
Byggetilladelse gives 14.10.1892.
Optræder første gang i vejviseren 1898

Huset bærer navnet Dallbo (1898-1917) og Eros (1905-32).
Det ser jo ikke logisk ud, men oprindelig var her tale om to husnumre; 
Dallbo i nr. 23 og Eros i nr. 25 op til 1917- herefter forsvinder nr. 23 
øjensynligt og nr. 25 overtager vejnummer 23 (og i en periode begge matrikelnumre).


 


Hellerups første private drengeskole -senere Gammel Hellerup Gymnasium -
havde til huse her nogle få måneder i 1894.

Slægten Wedell-Wedellsborg indfinder sig her i 1917 
anført af oberstløjtnant baron K. Wedell-Wedellsborg, 
der bebor huset helt op ti11965.

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NR. 2 (Matr. 1 ba)

Optræder første gang i vejviseren 1896.

Huset bærer navnet Helleruphus (1896-1932). 

En af de få ejendomme, som C.L. Ibsen selv har ejet -dog kun i 1896. 

På 3. sal har der været fotografisk atelier i årene 1898-1937. 
Illustrationen først i afsnittet viser ejendommen i begyndelsen af dette århundrede; 
bemærk "tårnene", der ikke længere eksisterer, atelieret på 3. sal -og idet lille anlæg foran 
ejendomme reklameskiltet -for bl.a. netop den fotografiske virksomhed. 
I stueetagen har der bl.a. været konditori -i årene 1900-05 ejet af V. Meyer, cfr. annoncen.
Maleren Carl Locher, der tilhørte det ældste kuld Skagen-malere, boede her i årene 1908-09.

 


 
 
 
 

NR. 4  (Matr. ai)

Byggetilladelse gives 28.11.1893. 
Optræder første gang i vejviseren 1896. 

Ejendommen ejes i årene 1901-08 af malermester Laur. Frederiksen,
cfr. annoncen. Ølforretninger har vi også haft på Mareivej -i nr. 4 finder man
R.P. Rasmussens Ølforretning (1909-11) og R. Martinsens Ølforretning (1912). 
Ejendommen dømmes til nedrivning 15.6.1973; nummeret 4 videreføres
dog af det lille 4 A-B bag dækningsgravene.

  
 

NR. 6 (Matr. ak)

Byggetilladelse gives 25.09.1893. 
Optræder første gang i vejviseren 1895. 

Huset bærer lidt skiftende navne Bass Roch og Bass Rock (1905-30).
 
 
 


 
 
 
 
 
 NR. 8 (Matr.bh)

Byggetilladelse gives 24.04.1901. 
Optræder første gang i vejviseren 1903. 

 NR. 10 (Matr. bi)

Byggetilladelse gives 12.05.1902. 
Optræder første gang i vejviseren 1905.

Den landskendte pletfjerner, farmaceuten Sven Holm 
boede her i begyndelsen af 40- erne.

 
 
 
 
 
 

NR. 12 (Matr. 1 aæ)

Byggetilladelse gives 21.09.1900. 
Optræder første gang i vejviseren 1903

Huset bærer navnet Lillely i vejviseren fra 1906-30 -og gør det såmænd endnu. 
Peter Rasmussen, der turde være kendt af alle vejens beboere, flytter ind omkring 1968 
og medvirker siden til at grundlægge adskillige af de traditioner, der behandles 
særskilt i denne publikation.
Fra Drengehjemmet kommer også mange -hvis ikke alle?
-de poetiske indlæg på Marie Vej Avisen.
En afslutning af de mange traditioner på Drengehjemmet skete da Peter Opera sov stille
ind den 18. november 2011 efter længere sygdom. Et meget stort tab for beboerne på
Marievej og hans mange venner. Se mindeord her.  

 


NR. 14  (Matr. 1bm)

Byggetilladelse gives 18.07.1899.
Optræder første gang i vejviseren 1907.

Grafikeren Erik Jerichau boede her fra ca. 1973-86; udover at være international kendt 

grafisk formgiver var og er han lokalt kendt som tidligere kommunal-

bestyrelsesmedlem for Gentofte-listen (1982-87). 

Iøvrigt også blandt initiativtagerne til den første vejfest på Marievej.
 
 
 
 
 

NR. 16 (Matr. 1 b)

Byggetilladelse gives 6.12.1899.
Optræder første gang i vejviseren 1901.

Huset bærer navnet Enemærket (1901-15) og Augusta (1916-25).


NR. 18 (Matr. 1 dv)

Byggetilladelse gives 10.05.1899.
Optræder første gang i vejviseren 1901.

Den nuværende ejer, O. Bendix-Hansen, har beboet huset siden begyndelsen
af 1940-erne med skiftende lejere. Af mange af os, der er vokset op i Hellerup, 
vil han specielt være husket som indehaver af chokoladebutikken Pan oppe på 
Strandvejen -den passerede man blandt andet, når man skulle over i Øregårdsparken.

 


 
 
 

NR. 20 (Matr. 1dx)
Optræder første gang i vejviseren 1901.

Huset bærer navnet Lykken (1903-09).

I årene 1941-44 er her pensionat - øjensynlig i samdrift med nr. 21
-i hvert tilfælde med samme ejer .
Familien Neumann indfinder sig på Marievej i slutningen af 1940-erne, 
da den nuværende ejers far, Svend Neumann, forlader sit embede 
som stiftamtmand i Odense for at nyde sit otium i Hellerup.

 
 


NR. 22 (Matr. 1dy)

Byggetilladelse gives 28.09.1896.
Optræder første gang i vejviseren 1898.

Huset bærer navnet Borger Hus (1898-1927).

Vores grundlægger C.L. Ibsen ejer denne ejendom i årene 1905-19,
hvilket er bemærkelsesværdigt, da han normalt straks afhændede sine 
grunde til bygherre eller konsortier.
 
 
 
 
 

NR. 24 (Matr. 1hk)

Byggetilladelse gives 1.04.1896.
Optræder første gang i vejviseren 1895.

Huset bærer navnet Strandehus (1895-1903), Ruperto Carola (1905-12), 
Bax Castle og Tuaki I 1917-32).
Tilladelse til opførelse af et badehus til ejendommen er givet 18.07.1886 
i følge oplysninger i Teknisk Direktorat.
 

 Udsigt over Carolinevej og Marievej 1897.

(Elfelt, Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune)