VEJLAUGET MARIEVEJ af  16. april 1988

D. 2. april 1988 kunne man på opslags- tavlen Marie Vej Avisen på nr. 3's garageport læse følgende spørgsmål: Hvorfor har vi egentlig ikke et vejlaug på Marie vej? Der indkaldtes samtidig til stiftende møde 14 dage senere hos Elisabeth Bonne i nr. 9. På opslaget foresloges 10 spørgsmål til debat, bl.a. kommunale planer om at udvide vejens P-plads til det dobbelte, stige eller bro ved vandet, træer ved Strandvejen, hybridnet, naboovervågning.
På det stiftende møde deltog 22 af vejens beboere samt inviterede repræsentanter fra Vejlauget Carolinevej. Carolinevej er i modsætning til Marievej stadig en privat vej med dertil hørende traditionsrigt vejlaug. De fremmødte enedes hurtigt om at stifte vejlauget og fik aftalt et sæt vedtægter, hvor det mest markante er, at medlemskabet baseres på husstande. Altså såvel ejere som lejere kan være med. Netop dette punkt gav anledning til en engageret debat.

25. maj s.å. stiftedes i øvrigt Frederikke- og Kodansvej Vejlaug.
Samarbejdet mellem de tre vejlaug har lige fra starten været forbilledligt, baseret på den fælles interesse i at hævde områdets interesser. De tre vejlaug skaffede sig hurtigt en fast repræsentation i Hellerup- Maglegård grundejerforenings bestyrelse og benyttede bl.a. denne platform til med held at modarbejde Hellerup sejlklubs planer om at etablere en stor marina i bugten ud for vejene. Ligeledes støttede vejene hinanden i forbindelse med påvirkning af udformningen af den nye bebyggelse på de gamle Tuborgarealer. Bebyggelseshøjden mod Carolinevej sænkedes.

Beboernes opbakning til vejlauget har fra starten været fin. Langt de fleste husstande er medlemmer af lauget og betaler det årlige kontingent på 50 kr. Der er opsamlet en mindre formue, som nu muliggør udgivelsen af 100-års festskriftet. Selvom vejlauget kun er 4 år gammelt har det vist sin berettigelse gennem resultater. Der er skabt et. lokalt netværk som hurtigt kan mobiliseres, når vejens og/eller områdets interesser i fremtiden

antastes eller skal varetages. Intet er jo mere forkert end at tro, at intet forandres for vores vej. Forandringer og muligheder. opstår aldrig fra den ene dag til den anden. Vejlauget skal på beboernes vegne opfange de første, måske svage signaler og prøve at sørge for at vi får optimal indflydelse på vores vejs fremtid. Og så er det i øvrigt sjovere at bo på en vej, hvor vi har et vist fællesskab ud over den årlige vejfest