LITTERATUR:

Büllow, Franz. P.C. Ibsens sønners Legat
gennem 25 aar. Udg. af Legatet. 1944.
56 s. ill. kort.

Gjentofte Kommunalbestyrelse: Offent-
lige Forhandlinger 1920/21.

Gjentofte Kommunes Tekniske Forvalt-
ning: Beretning 1920/21.

Gotfredsen, L.: Gentofte. Udg. af Histo-
risk-topografisk Selskab for Gentofte
Kommune. 1951-54. Bd. 1-3, ill. + 4 kort
 

Gotfredsen, L.: Veje i Gentofte. Historisk
og navngivning. Udg. af Historisk-topo-
grafisk Selskab for Gentofte Kommune.
1977. 111 s. ill. + 2 kort (i lomme).

Jørgensen, Johannes: Fra Gjentofte Kommune.
Udg. af Gjentofte Grundejer- og Borgerforening,
Hellerup Grundejer- og Kommunalforening og Ordrup Kommunalforening. (1911). (52 s.) ill.

 

Linvald, Steffen: Hellerup. En landlig egn
bliver det københavnske borgerskabs
foretrukne boligkvarter. Udg. af C. Chri-
stoffersens Bogtrykkeri. 1969. 65 s. ill. 
 


Den første vejfest 11.06.1976
(Foto: Erik Jerichau)Vejlaugets bestyrelse, 1992.