OM GRUNDLOVSFEST OG MORGENSANG PÅ MARIEVEJ

I foråret 1980 forærede en af vore venner os en flagstang, som han ikke rigtigt kunne plante nogen steder, da han boede på 3. sal. Lis og jeg gik hjulpet af venner, og nysgerrige igang med at slibe male den. I begyndelsen af juni blev den flunkende flotte, nymalede flagstang, sat på fod i forhaven til nr. 12. Vi, naboerne og hvem det ellers måtte interessere, blev enige om at indvi´ flagstangen 5. juni og fejre både flag- og grundlovsdag.
Flaget blev sat under afsyngning af" der er ingenting, der maner", hvorefter Jerichau, som dengang boede i nr.14, trådte ud på altanen og klædt i Drachmannkostume holdt den første grundlovstale på Marievej.
Erik havde skrevet talen som en meget lyrisk pastiche af digteren og havde tænkt sig den som en spøg og kom aldrig rigtigt over, at de fleste af de 35 tilhørere 
tog talen alvorligt.
Efter den "højtidelige" del af grundlovs- festen foran huset og på vejen, gik de forsamlede om i baghaven for at  indta' nogle kølige forfriskninger leveret af det store bryggeri lidt syd for Marievej. Det viste sig, at både gæster og
arrangører syntes, at der skulle holdes grundlovsfest igen næste år. Det blev der, og det er der blevet hvert år siden, så at vi i år 1992 fejrer grudlovens fødselsdag for 13. gang på Marievej. Vi har haft mange gode og meget forskellige talere gennem årene. Efter Erik Jerichau kom f.eks. Hjalmar Havelund, Ove Verner Hansen, Preben Thomsen, Holger Boland, Helge Silfvander, Knud Meister, Fulton-skipperen Mogens Frohn Nielsen og den stærke smed Hans Rasmussen.

I de senere år har der osse været forskellig underholdning ved grundlovsfesterne. Vi har haft såvel en klovn som en jonglør, "Vandmelonen" og Gordon Edwards, Frelsens Hærs harmoniorkester, Kim Sjøgren på violin, Ketil Christensen og Ole Andersen på trompet, Lille Palle med sin harmonika, balletdanseren Lis Jeppesen samt sangerne Chr. Sørensen, Ticho Parly og Ove Verner Hansen. Alle, talere og underholdere har medvirket uden vederlag, fordi de har fundet det morsomt at medvirke ved et privat arrangement af denne art. Lad os håbe, at de blir' ved med at synes det, så at traditionen for grundlovsfest på  Marievej kan leve mange år endnu.
Affødt af grundlovsfesterne begyndte morgensangen på Drengehjemmet "Lillely"  i 1985. Ved den første morgensang lørdag kl. 8.30 var der kun 5 sangere" tilstede. Jeg, "forstanderen", de 3 drenge, "lemmerne", som bor på hjemmet, samt revisor Sandberg, der ville sikre sig, at alt gik ordentligt til. Det gjorde alt -naturligvis. Meget hurtigt voksede antallet af mennesker, der havde lyst til at synge en morgensang om lørdagen. I dag møder som regel 20-25 sangere, men af og til har vi været ca. 40 samlet, først ude i forhaven, og efter afsyngningen af dagens morgensang nede i fyrkælderen, hvor der godt kan være lidt trangt, når vi er mere end 25 personer i det lille rum, derfor er tobaksrygning naturligvis strengt forbudt. I den lille time, vi er samlet i kælderen eller i baghaven, hvis vejret tillader det, er det langt fra kun Den Danske Sangskat, der berøres, nej emnerne er, som for det meste, når folk mødes, tidernes ugust,sædernes forfald, andres dårskab og egen fortræffelighed. Det sker osse tit, at Drengehjemmets kantor, operasanger Chr. Sørensen synger en vise for os, eller at skipper Mogens Frohn fortæller nogle meget uvederhæftige historier fra sin stormfulde fortid. Samme skipper er i

øvrigt auktionarius ved morgensangernes
årlige auktion over uafsættelige effekter.
Det indkomne beløb bruges til at dække
udgifterne ved morgensangernes årlige
skovtur til Helsingør, hvor vi i Kronborgs
gård afsynger "I alle de riger og lande"
for derefter at indta' frokosten i Naverhulen
i Sct. Annagade. Her har Ove Verner sørget
for, at der er dækket op til os. Der er naturligvis osse sørget for forskellig underholdning, samt rundvisning i det spændende hus. Af andre morgen- sangeraktiviteter må jeg nævne "Bøssen"  -som er en stor Whiskyflaske, hjemmets pedel bærer rundt i fyrkælderen, og hvori hver morgensanger kaster et beløb, for det meste ca. 20 kr. Af det indsamede afholdes udgifterne til vore 2 adoptivbørn i Afrika, som vi af og til hører fra og selv skriver til på fødselsdage og til jul. Endvidere er der udgifter til øl og vand, hvilke langt fra er de mindste, men alt i alt er der nogenlunde balance i økonomien.

Der kan måske være grund til at fortælle lidt om morgensangernes og Drengehjemmets pedel. Det kan nok bedst gøres ved at aftrykke den annonce i Villabyerne, hvorefter pedellen blev ansat.

 

Annoncen gav resultat. Af de 5 ansøgere valgte vi,
efter samtale, den 40-årige Bent Sørensen, som
afløste den legendariske urpedel, Georg Jensen, og
nu i flere år har rygtet sit ansvarsfulde hverv.

Når morgensangen er slut kl. 9.30, går de fleste af
os op på værtshuset Sct. Peder, hvor værten,
H.P. Dam, spenderer alle de spegepølsemadder,
vi kan sætte til livs, og fra da af er det op til den 
enkelte, hvornår morgensangens sidste vers synges.

5/5-1992, Marievej 12

Peter Opera.